Theo đó, cam kết mà Tổng cục Hải quan đưa ra là từ ngày 1/3/2011, chậm nhất là 30 phút kể từ khi tiếp nhận tờ khai, công chức Hải quan phải hoàn thành việc tiếp nhận, kiểm tra, đăng ký tờ khai.

Ngoại trừ những trường hợp phức tạp có trên 10 mục mặt hàng sẽ được giải quyết đặc biệt.

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Dương Thái cho biết, với tuyên ngôn của Tổng cục Hải quan "Chuyên nghiệp-Minh bạch-Hiệu quả" đã thể hiện sự cam kết đổi mới trong công tác phục vụ thông quan, trong đó đảm bảo tạo thuận lợi, đáp ứng yêu cầu quản lý Nhà nước về Hải quan đối với các hoạt động thương mại, đầu tư và du lịch quốc tế.

Được biết, trong thời gian tới, Tổng cục Hải quan sẽ tuyên truyền và phổ biến rộng rãi tuyên ngôn phục vụ mới tới đông đảo cán bộ hải quan cũng như cộng đồng doanh nghiệp, người dân trên cả nước, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác thông quan

Hải Châu