Theo đó, lộ trình điều chỉnh cước điện thoại cố định nội hạt, nội tỉnh được thực hiện theo 2 giai đoạn nhằm đảm bảo không gây biến động lớn đối với người sử dụng dịch vụ và phương án kinh doanh, đầu tư của doanh nghiệp.

Giai đoạn từ 1/1/2009 đến hết năm 2010 đối với gói cước cơ bản sẽ là: Cước thuê bao hạ xuống 20.000đ/tháng; cước liên lạc 200đ/phút. Bên cạnh gói cước cơ bản, sẽ có các gói cước khác do doanh nghiệp cung cấp dịch vụ tự quyết định.

Giai đoạn 2, từ 1/1/2011, gói cước cơ bản cũng như các gói cước khác đều do doanh nghiệp tự quyết định trên cơ sở chỉ số giá trần do Bộ TT-TT ban hành

H.M.