Theo đó, Tổng cục Hải quan nhất trí với đề xuất của Bộ Giao thông vận tải với việc thành lập Ban chỉ đạo và Tổ công tác như đề xuất. 

Tuy nhiên, Tổng cục Hải quan kiến nghị, Ban chỉ đạo và Tổ công tác sẽ làm việc với phía Campuchia và sửa đổi Biên bản ghi nhớ (MOU) cấp Chính phủ giữa hai bên ký năm 2006 theo hướng hai bên sẽ triển khai đồng bộ ngay mô hình đầy đủ kiểm tra một cửa một lần dừng thay vì tuần tự các bước.

Phan Đức