Tổng Công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) cho biết, từ nay đến cuối năm Transerco sẽ tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ vào điều hành và kiểm soát chất lượng dịch vụ xe buýt, gồm:

Tăng cường khai thác hệ thống GPS trong kiểm soát điều hành; thí điểm ứng dụng camera kết nối GPS trên tuyến buýt số 2 và 32; trang bị bộ đàm cho đội ngũ điều hành và kiểm tra giám sát; tiếp tục tích hợp bảng LED thông tin hành trình trong và ngoài xe, tại nhà chờ; tiếp tục nghiên cứu điều chỉnh tần suất, hợp lý, kéo dài luồng tuyến nhằm tăng cường năng lực vận chuyển và mở rộng vùng phục vụ của xe buýt

T.Huyền