Thỏa thuận hợp tác thu này giúp cho cơ quan Hải quan cập nhật thông tin thường xuyên về thuế, lệ phí, bảo lãnh thuế của các DN từ các địa phương trên cả nước, thực hiện việc xét ân hạn thuế, giải tỏa cưỡng chế và thông quan hàng hóa nhanh chóng, chính xác.

Việc ký kết thỏa thuận này đã hình thành một cơ chế, thủ tục hành chính đơn giản, thống nhất, công khai, minh bạch cho người nộp thuế. HDBank là ngân hàng thứ 11 được Tổng cục Hải quan ký kết phối hợp thu NSNN

Lưu Hiệp