Cụ thể, trong khai thác vàng, tỉ lệ thu hồi quặng vàng hiện chỉ đạt khoảng 30-40%, phần còn lại thải ra ngoài môi trường. Ngoài ra, mức độ tổn thất trong khai thác apatit là 26-43%; khai thác quặng kim loại là 15-30%, vật liệu xây dựng là 15-20%.

Mặc dù Luật Khoáng sản quy định hạn chế khai thác, xuất khẩu sản phẩm thô song hầu hết các doanh nghiệp khai thác của Việt Nam hiện nay muốn thu lợi nhuận nhanh nên chỉ chú trọng lấy những phần trữ lượng giàu nhất, bỏ đi toàn bộ quặng nghèo và khoáng sản đi kèm dẫn đến lãng phí tài nguyên. Không chỉ vậy, không ít doanh nghiệp khai thác yếu về tiềm lực tài chính nên chưa thể đầu tư dây chuyền công nghệ khai thác, chế biến hiện đại

K.Vy