Chỉ riêng 2 huyện là Quỳnh Lưu và Nghi Lộc, diện tích ngao nuôi bị chết lên đến 115ha. Chi cục Thú y Nghệ An phối hợp với các địa phương hướng dẫn các hộ nuôi ngao triển khai ngay các biện pháp giảm thiểu thiệt hại, hạn chế ô nhiễm môi trường, thu hoạch ngao đã đạt kích cỡ, san thưa mật độ nuôi, tích cực nhặt ngao chết và ngao yếu để tiêu hủy.

Chi cục cũng giao trạm thú y các huyện ven biển thường xuyên kiểm tra các cơ sở nuôi ngao, cập nhật tình hình ngao chết, báo cáo hằng ngày lên UBND các huyện và Chi cục để có phương án xử lý kịp thời.

Chi cục Thú y Nghệ An, cơ quan Thú y vùng III (Cục Thú y Trung ương) cùng các trạm thú y các huyện ven biển cũng làm việc với UBND huyện và các hộ nuôi ngao, lấy mẫu ngao chết, lấy bùn, mẫu nước tại các bãi triều để xác định nguyên nhân ngao chết.

K.H.