Phiên họp được thực hiện với sự hỗ trợ kỹ thuật của Dự án “Chương trình phát triển năng lực du lịch có trách nhiệm với môi trường và xã hội” do Liên minh châu Âu tài trợ (Dự án EU-ESRT).

Tại phiên họp, các đại biểu đã thảo luận về tình hình triển khai cũng như những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện và phương hướng giải quyết.

Đặc biệt, từ Nghị quyết 92/NQ-CP của Chính phủ ngày 8/12/2014 về một số giải pháp đẩy mạnh phát triển du lịch Việt Nam trong thời kỳ mới, Hội đồng đã xác định các kế hoạch hành động ưu tiên trong thời gian tới, tập trung vào hai lĩnh vực là xây dựng Quỹ Hỗ trợ phát triển du lịch và cải thiện môi trường du lịch.

Ông Vũ Quốc Trí, Giám đốc Dự án EU-ESRT đã trình bày các đề xuất về hướng hoạt động và phát triển của Hội đồng Tư vấn du lịch trong tương lai. Hội đồng đang có nhiều cơ hội thuận lợi trong việc đóng góp công sức và chia sẻ lợi ích chung đối với sự phát triển du lịch bền vững...

L.Hiệp