Được biết, tại thị trường Việt Nam, 2 nhãn hiệu thuốc lá Jet và Hero hiện chiếm trên 90% tổng khối lượng thuốc lá nhập lậu gây thất thu khoảng 8.000 tỷ đồng tiền thuế hàng năm cho Nhà nước.

Đồng thời ảnh hưởng nghiêm trọng tới sản xuất, công ăn việc làm và kinh doanh thuốc lá hợp pháp trong nước. Bên cạnh việc gây thất thu thuế cho Nhà nước, các sản phẩm thuốc lá nhập lậu này không in cảnh báo sức khỏe, vi phạm nghiêm trọng qui chế nhãn hiệu hàng hóa nhưng vẫn được lưu thông, bày bán tràn lan tại thị trường miền Trung, miền Nam từ nhiều năm nay; không tuân theo bất kỳ tiêu chuẩn nào về an toàn chất lượng của cơ quan Y tế.

Các cơ quan chức năng tỉnh An Giang tổ chức tiêu hủy thuốc lá lậu ngày 28/8.

Theo các cơ quan chức năng, quyết sách tiêu hủy toàn bộ thuốc lá lậu, thuốc lá giả của Chính phủ đang phát huy hiệu quả thiết thực, do vậy cần được hưởng ứng mạnh mẽ và triển khai rộng rãi tại các địa phương.

Đức Văn