Bộ Tài chính cho biết: Sau khi Liên bộ Tài chính - Công thương thống nhất điều chỉnh tăng giá xăng dầu, dư luận đặc biệt quan tâm tới việc sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu (Quỹ BOG). Đại diện Bộ Tài chính khẳng định Quỹ BOG đã được điều hành một cách hết sức công khai, rõ ràng.

Trong thời gian tới, cùng với yêu cầu sửa đổi toàn diện Nghị định số 84/2009/NĐ-CP về kinh doanh xăng dầu của Chính phủ, thì Bộ Tài chính cũng xem xét đề nghị bổ sung quy định công khai, minh bạch về quỹ BOG hơn nữa để người dân giám sát. Thời gian qua, Bộ Tài chính đã tổ chức các đoàn kiểm tra, thanh tra tình hình hoạt động, kết quả kinh doanh; tình hình trích lập, sử dụng Quỹ BOG xăng dầu ở tất cả các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối và công khai kết quả kiểm tra. Bộ cũng đã phối hợp với Kiểm toán Nhà nước thực hiện kiểm toán Quỹ BOG xăng dầu tại các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối.

Thời gian tới, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục kiểm tra, thanh tra về tình hình sản xuất, kinh doanh xăng dầu tại một số doanh nghiệp, trong đó có nội dung kiểm tra về trích lập, sử dụng Quỹ BOG để có tổng kết, đánh giá

H.A.