Sau khi thực hiện thí điểm bình ổn giá dịch vụ xếp dỡ container khu vực cảng biển nước sâu Cái Mép - Thị Vải, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu từ năm 2013 đến nay, nhận định việc này đã góp phần bù đắp được giá thành dịch vụ, mang lại hiệu quả kinh tế, bảo đảm sự cạnh tranh lành mạnh giữa các cảng, đã và đang tác động tích cực tới tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa và các doanh nghiệp hoạt động tại khu vực cảng, tuân thủ nghiêm chỉnh mức giá và lộ trình thực hiện, góp phần bù đắp được giá thành dịch vụ, ổn định thị trường tại khu vực Cái Mép - Thị Vải; Thủ tướng vừa giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các Bộ Giao thông vận tải, Công Thương và các cơ quan có liên quan đề xuất biện pháp bình ổn giá, báo cáo Chính phủ xem xét, quyết định tại Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 này.

Chỉ đạo này trên cơ sở Văn bản số 920/UBTVQH13-TCNS của Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhất trí với đề nghị của Chính phủ về việc tiếp tục thí điểm thực hiện bình ổn giá dịch vụ xếp dỡ container khu vực cảng biển nước sâu Cái Mép - Thị Vải đến ngày 30/6/2017.

V.H.