Đoàn thanh tra sẽ tập trung làm rõ việc thu thuế và các chính sách liên quan đến thuế; kinh phí của ngành thuế; đầu tư xây dựng, mua sắm trang thiết bị cho ngành thuế. Việc thanh tra ngành thuế là 1 trong 4 nội dung trọng tâm trong công tác thanh tra kinh tế của Thanh tra Chính phủ trong năm 2008.

Theo đó, việc thanh tra sẽ bắt đầu từ tháng 5/2008, trong vòng 90 ngày và thanh tra thời kỳ từ năm 2005-2007.

Trước đó, ngày 2/4/2008, Thanh tra Chính phủ đã thành lập đoàn thanh tra việc thực hiện chính sách pháp luật về thuế trên địa bàn TP HCM. Trong thời gian 90 ngày, 11 thành viên đoàn thanh tra sẽ tập trung làm rõ việc thực hiện chính sách pháp luật về thuế của cơ quan thuế và các đối tượng nộp thuế thuộc phạm vi quản lý của Cục Thuế TP và các chi cục thuế các quận 5, 10, Tân Bình và huyện Nhà Bè.

Trên địa bàn TP Hà Nội, từ ngày 12/4/2008, đoàn thanh tra trực tiếp thanh tra, làm rõ việc thực hiện Luật Quản lý thuế, các luật thuế và các quy định khác liên quan đến việc quản lý, thu và nộp thuế ở Cục Thuế TP Hà Nội và Chi cục Thuế các quận Tây Hồ, Cầu Giấy, Hai Bà Trưng và huyện Từ Liêm.

Ngoài ra, đoàn sẽ thanh tra các công trình, dự án đầu tư, mua sắm trang thiết bị, tài sản do Cục Thuế và các chi cục thuế trên làm chủ đầu tư

Minh Tiến