Tuy nhiên, để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng tại thị trường Nhật Bản, Việt Nam cần phải có nguồn nguyên liệu rau quả ổn định, tiếp tục chương trình phát triển rau quả trên cơ sở khai thác lợi thế về điều kiện khí hậu, sinh thái đa dạng của các vùng, hướng đến sản xuất chuyên canh, sử dụng công nghệ tiên tiến.

Mặt khác, nên tập trung phát triển các loại sản phẩm có lợi thế cạnh tranh, sản xuất theo quy trình thực hành nông nghiệp tốt (GAP) và ứng dụng công nghệ sau thu hoạch tiên tiến nhằm nâng cao chất lượng, đảm bảo an toàn thực phẩm.

Được biết, hiện Nhật Bản là thị trường xuất khẩu lớn thứ 2 của rau quả Việt Nam, chiếm thị phần khoảng 6 -8% tổng kim ngạch.

V.H.