Nhưng theo Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Cao Đức Phát, chỉ trong 5 năm vừa qua, đã có 2 triệu hộ gia đình bỏ chăn nuôi lợn, thậm chí như ở tỉnh Hải Dương hiện chỉ còn 800 hộ chăn nuôi lợn. “Rất nhiều hộ bỏ chăn nuôi gia cầm. Như thế thu nhập của các hộ nông dân chỉ còn trông vào mấy sào ruộng nên đời sống rất khó khăn”.

Người đứng đầu ngành Nông nghiệp khẳng định: “Bộ đã điều chỉnh lại chủ trương, một mặt phát triển chăn nuôi quy mô trang trại công nghiệp áp dụng các quy trình công nghệ hiện đại, bên cạnh đó vẫn hỗ trợ phát triển chăn nuôi nông hộ”

C.L.