Theo đó, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành liên quan đầu tư trang thiết bị hiện đại và nguồn nhân lực nhằm rút ngắn thời gian kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất - nhập khẩu, đặc biệt là tại các cửa khẩu có lưu lượng hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu lớn như: Hà Nội, Hải Phòng, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Lào Cai, Lạng Sơn, Quảng Ninh...

Đồng thời, Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp kiểm soát chặt chẽ việc ban hành TTHC mới trong lĩnh vực hải quan; tiếp tục rà soát, đơn giản hóa TTHC đã ban hành, bảo đảm đơn giản, dễ thực hiện và giảm chi phí, thời gian tuân thủ. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan đẩy nhanh tiến độ thực hiện cơ chế “một cửa quốc gia”, “cơ chế một cửa ASEAN”.

Trân Trân