Ba nhóm phương tiện được thực hiện gồm: xe cơ giới, xe máy chuyên dùng và xe bốn bánh chở người nhập khẩu. Đây là 3 thủ tục hành chính còn lại trong nhóm 5 thủ tục đối với xe nhập khẩu mà Cục Đăng kiểm Việt Nam quyết tâm đưa vào kế hoạch cải cách thủ tục hành chính trong năm 2015.

Tới đây, doanh nghiệp khi làm thủ tục đối với ba lĩnh vực nói trên không cần trực tiếp đến cơ quan Đăng kiểm, Hải quan nữa, mà chỉ cần đăng ký và nhận kết quả qua Internet. Vì thế, thời gian hoàn thành thủ tục đối với các trường hợp thông thường được rút ngắn từ 5 - 10 ngày như hiện nay xuống còn 1 - 2 ngày

Phạm Huyền