Trong số này, xuất khẩu của Việt Nam sang Ấn Độ đạt 218,6 triệu USD, tăng trưởng 46,7% và Việt Nam nhập khẩu từ Ấn Độ 211,5 triệu USD, tăng 28,2%.

Thương mại song phương trong 7 tháng đầu năm 2013 đạt 3,021 tỷ USD, tăng trưởng 39,8% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó xuất khẩu của Việt Nam sang Ấn Độ đạt 1,380 tỷ USD, tăng trưởng 52,6% và Việt Nam nhập khẩu từ Ấn Độ 1,641 tỷ USD, tăng 30,5%. Nhờ xuất khẩu tăng trưởng mạnh, thâm hụt cán cân thương mại của ta đã giảm 26%

V.H.