Bà Tống Thị Minh, Cục trưởng Cục Quan hệ lao động và Tiền lương cho biết, hiện Cục Quan hệ lao động và Tiền lương vẫn đang tổng hợp, khoảng cuối tháng 1-2018 (trước Tết Nguyên đán), đơn vị này sẽ có tổng hợp chung để báo cáo Bộ LĐ-TB&XH. Dù chưa thể có con số cụ thể để khẳng định nhưng theo bà Minh, tình hình thưởng Tết Nguyên đán năm nay sẽ khả quan.

Địa phương mới nhất có thông tin về tình hình thưởng Tết là TP Hà Nội, theo thông tin từ Sở LĐ-TB&XH TP Hà Nội, báo cáo lương thưởng Tết từ 4.288 doanh nghiệp trên địa bàn cho thấy, mức thưởng cao nhất là 325 triệu đồng.

Mức thưởng Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội đã dự kiến chi trả bình quân tăng hơn so với năm trước khoảng 5,5% đến 8%. Mức thưởng Tết Nguyên đán cao nhất ở địa bàn TP Hà Nội thuộc về một doanh nghiệp có vốn nước ngoài (FDI) với mức thưởng là 325 triệu đồng.

Tiếp sau đó là khối doanh nghiệp dân doanh với mức thưởng Tết là 60 triệu đồng và xếp thứ 3 là khối doanh nghiệp một thành viên do nhà nước nắm giữ vốn điều lệ với mức thưởng hơn 50 triệu đồng.

Còn doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 650.000 đồng/người. Đối với khối doanh nghiệp FDI, mức thưởng Tết âm lịch bình quân 4,6 triệu đồng/người. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 325 triệu đồng/người và doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 700.000 đồng/người.

Với công ty có cổ phần vốn góp chi phối của nhà nước, mức thưởng Tết âm lịch 2018 bình quân 3,85 triệu đồng/người, tăng 7% so với năm trước. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 30 triệu đồng/người và doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 6 triệu đồng/người.

Đối với công ty TNHH một thành viên do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, mức thưởng Tết âm lịch bình quân 3,7 triệu đồng/người, tăng 8,8% so với năm trước.

Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là hơn 50 triệu đồng/người và doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 800.000 đồng/người.

Với khối doanh nghiệp dân doanh mức thưởng Tết âm lịch 2018 bình quân: 3,95 triệu đồng/người, tăng 5,5% so với năm trước. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 60 triệu đồng/người và doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 650.000 đồng/người.

Phan Hoạt