Theo ông Lợi, hiện nay, thuế nhập khẩu mặt hàng xăng đang là 18%, trong khi barem cho phép là 20%. Chính vì thuế suất vẫn đang thấp hơn mức trần nên Bộ Tài chính chưa cân nhắc tới phương án điều chỉnh giảm thuế trong giai đoạn hiện nay

H.A.