“Ngoài ra, chúng tôi cũng đang tiến hành rà soát lại các dự án nước ngoài trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên – Huế xem có liên quan đến yếu tố quốc phòng, an ninh hay không để có biện pháp xử lý kịp thời”, ông Phòng khẳng định.

Ông Nguyễn Quê, Phó ban phụ trách Ban Quản lý Khu kinh tế Chân Mây – Lăng Cô (đơn vị cấp giấy chứng nhận đầu tư  ) cho rằng, đến nay Công ty CP Thế Diệu chưa có ý kiến gì về đền bù nên chưa có cơ sở xem xét, đánh giá. Tuy nhiên, Ban Quản lý vẫn tiến hành rà soát lại quy trình nội bộ và sẽ kiểm điểm cá nhân, đơn vị nếu phát hiện sai sót.

Lê Anh