Bao gồm: Dự án thủy điện Rào La (6MW);  Ta Li (2MW); Vi Linh (2,8MW); Ô Lâu 1 (1,5MW); Ô Lâu 2 (1MW); Ô Lâu 3 (2,5MW) và thủy điện Tà Lương; đồng thời thu hồi giấy chứng nhận đầu tư dự án thủy điện Sông Bồ.

Nguyên nhân các dự án thủy điện bị loại bỏ là do công suất nhỏ, hiệu quả kinh tế thấp, hạ tầng giao thông kết nối không thuận lợi và ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường.

Hiện trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế có 21 dự án thuỷ điện được phê duyệt quy hoạch với tổng công suất 459,5 MW. Trong đó, có 3 dự án đã đi vào hoạt động gồm thủy điện A Lưới, Bình Điền và Hương Điền

Lê Anh