Tổng số tiền ấn định thuế và xử phạt vi phạm hành chính hơn 1.747 tỷ đồng (bằng 97% so với cùng kỳ năm 2016), trong đó đã thu nộp ngân sách 1.529 tỷ đồng, đạt 73% chỉ tiêu năm 2017 (2.000 tỷ đồng) và bằng 95% so với cùng kỳ năm 2016.

Thời gian tới, toàn ngành tiếp tục tập trung KTSTQ tại các doanh nghiệp trọng điểm, tập đoàn, tổng công ty, các doanh nghiệp lớn và tập trung vào các mặt hàng có dấu hiệu vi phạm, có mức độ rủi ro cao...

Trân Trân