Thanh tra, kiểm tra gần 52.000 doanh nghiệp

Đối với tình hình thực hiện dự toán ngân sách, lãnh đạo Bộ Tài chính cho biết, tổng thu cân đối ngân sách Nhà nước thực hiện tháng 9 ước đạt 61.300 tỷ đồng. Lũy kế thu 9 tháng đạt 683.000 tỷ đồng, bằng 75% dự toán, tăng 7% so với cùng kỳ năm 2014.

Một số khoản thu ngân sách đã hoàn thành dự toán cả năm.

Trong đó, thu nội địa thực hiện tháng 9 ước đạt 42.800 tỷ đồng, lũy kế thu 9 tháng đạt, lũy kế thu 9 tháng đạt 504.300 tỷ đồng, bằng 79% dự toán, tăng 17,1% so với cùng kỳ năm 2014, nhiều khoản thu tiến độ đạt khá, có khoản đã hoàn thành dự toán năm. Thu từ dầu thô thực hiện tháng 9 ước đạt 4.200 tỷ đồng, lũy kế thu 9 tháng đạt 51.780 tỷ đồng , bằng 55,7% dự toán, giảm 34,8% so với cùng kỳ năm 2014. 

Chi ngân sách tháng 9 diễn biến ổn định, với tổng chi ước đạt 88.850 tỷ đồng. Luỹ kế thực hiện chi 9 tháng đạt 823.970 tỷ đồng, bằng 71,8% dự toán, tăng 7,8% so cùng kỳ năm 2014.

Trong quý III/2015, thị trường tài chính – tiền tệ diễn biến không thuận lợi cho công tác huy động vốn cho ngân sách Nhà nước, do ảnh hưởng từ việc Trung Quốc phá giá đồng Nhân dân tệ. Trước tình hình trên, Ngân hàng Nhà nước đã điều chỉnh tăng tỷ giá bình quân liên ngân hàng từ 2% lên 3% và nới rộng biên độ dao động tỷ giá từ +/-1% lên +/-2% từ ngày 12/8/2015 và tiếp tục nới lên +/-3%. Diễn biến thị trường ngoại hối đã tác động mạnh đến tâm lý các nhà đầu tư trên thị trường trái phiếu, dẫn tới giảm nhu cầu mua trái phiếu Chính phủ. 

Cũng trong 9 tháng đầu năm, Bộ Tài chính đã tiến hành thanh tra, kiểm tra gần 52.000 doanh nghiệp, tăng 13,5% so với cùng kỳ năm 2014. Số thuế xử lý tăng thu qua thanh tra, kiểm tra khoảng 8.400 tỷ đồng, đã nộp ngân sách Nhà nước trên 6.000 tỷ đồng, giảm khấu trừ và giảm lỗ gần 16.200 tỷ đồng. Cơ quan thuế cũng đã thu được trên 24.500 tỷ đồng nợ thuế tại thời điểm 31/12/2014.

Cơ quan Hải quan đã thực hiện 1.835 cuộc thanh tra sau thông quan, bằng 57% kế hoạch đề ra. Qua đó, xử lý truy thu vào ngân sách Nhà nước khoảng 1.189 tỷ đồng, tăng 3 lần so với cùng kỳ năm 2014.

Nợ công lên 66,4% GDP là tính không đúng

Liên quan tới con số nợ công năm 2014 mới được Học viện Chính sách và Phát triển (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) công bố mới đây lên tới 66,4% GDP, lãnh đạo Bộ Tài chính khẳng định con số này là chưa chính xác do cách tính không đúng quy định.

Bà Vũ Thị Mai – Thứ trưởng Bộ Tài chính cho biết: “Con số 66,4% GDP do phía Học viện Chính sách và Phát triển tính toán thêm chi phí dự phòng nợ bất khả kháng vào nợ công. Đây là khoản chi phí không đúng với quy định của Luật quản lý nợ công. Theo đúng quy định hiện tại, các khoản nợ công được tính toán chỉ bao gồm nợ của Chính phủ, nợ được Chính phủ bảo lãnh và nợ của chính quyền địa phương”.

Thứ trưởng Vũ Thị Mai cho hay, chỉ số nợ công năm 2014 được tính toán là 59,6% GDP. Con số này vẫn tiếp tục được phía cơ quan chức năng đối chiếu với các nhà tài trợ. Tuy nhiên, con số thực có thể giảm do các khoản bảo lãnh của Chính phủ giảm.

Trước đó, theo lãnh đạo Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại, Bộ Tài chính, con số nợ được ghi nhận trong năm 2014 là 2.346.912 tỷ đồng, tương đương 59,6% GDP.

Lệ Thúy