Nguyên nhân do Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Nam Á đã vi phạm: quảng cáo sản phẩm TPCN Định Suyễn Hoàn và sản phẩm TPCN Kim thận bảo có nội dung không đúng với nội dung quảng cáo đã đăng ký, đã bị xử phạt vi phạm hành chính theo Quyết định số 15/QĐ-XPVPHC ngày 20/8/2013 của Cục trưởng Cục ATTP nhưng đến nay chưa chấp hành đầy đủ mức phạt ghi trong quyết định.

Cùng với việc thu hồi 3 giấy tiếp nhận đăng ký quảng cáo nêu trên, Cục ATTP đã đình chỉ hoàn toàn việc quảng cáo với 3 sản phẩm TPCN trên theo các nội dung quảng cáo trước đó bắt đầu từ ngày 29/8/2014. Do vậy, các cơ quan phát hành quảng cáo sẽ từ chối thực hiện việc phát hành quảng cáo đối với 3 sản phẩm này.

Theo chỉ đạo của Bộ Y tế, từ nay đến hết năm 2014, Cục ATTP sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng liên tục rà soát nhằm phát hiện, xử lý các vi phạm về quảng cáo thực phẩm.

Ngoài việc xử phạt vi phạm hành chính bằng hình thức phạt tiền, Cục ATTP sẽ kiên quyết thu hồi giấy xác nhận đăng ký quảng cáo, đình chỉ việc quảng cáo sai quy định đối với những trường hợp vi phạm nghiêm trọng hoặc tái phạm hoặc chấp hành không nghiêm quyết định xử phạt

H.Nga