1.  Nguồn gốc tài sản:

Là tài sản thanh lý của Công ty TNHH MTV Hàng hải Viễn Đông.

2.  Thông tin tài sản, số lượng, chất lượng của tài sản bán đấu giá:

Tàu FS Bay đang neo đậu tại Hồ Chí Minh chi tiết như sau :

M/V FS BAY/VIETNAM FLAG/

CALL SING : 3WTO/BUILT : 2008

GRT/NRT/DWT : 14.330/5.207/20.078,8MTS

SSW FULLDRAFT : 7.8M

GR CAPA 25.525,9CMB

L/B/D : 165.45/25.00/12.00MTRS

HO/HA NUMBER : 06/06

DERRICKS : 3 x 22MT x 18M

(Chi tiết tại Chứng thư thẩm định số 59/2014/CT-INVC của Công ty TNHH Thẩm định giá Độc lập ngày 04 tháng 11 năm 2014).

3. Giá khởi điểm của tài sản:

Giá khởi điểm tài sản là: 153.115.707.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm năm mươi ba tỷ, một trăm mười lăm triệu, bảy trăm linh bảy nghìn đồng). Giá trên đã bao gồm thuế VAT.

4. Tiền đặt trước của tài sản: 10.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười tỷ đồng chẵn).

5. Thời gian tham khảo, mua hồ sơ và đăng ký xem tài sản: Ngày 03/02/2015 (trong giờ hành chính). (Không hoàn lại tiền mua hồ sơ trong bất kỳ trường hợp nào).

6. Thời gian xem tài sản đấu giá: Từ ngày 03/02/2015 đến hết ngày 04/02/2015 (Khách hàng tự đi xem tài sản dựa trên thông tin Công ty Cổ phần bán đấu giá Lạc Việt cung cấp).

7. Thời gian đăng ký tham gia đấu giá và nộp tiền đặt trước: Từ ngày 04/02/2015 đến hết ngày 05/02/2015 (trong giờ hành chính).

8. Thời gian, địa điểm tổ chức bán đấu giá: 14h30 ngày 06/02/2015 tại Hội trường tầng 6, số 49 phố Văn Cao, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

Mời các tổ chức, cá nhân có nhu cầu tham gia đấu giá xin liên hệ: Công ty cổ phần Bán đấu giá Lạc Việt – Số 49, phố Văn Cao, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội. Điện thoại: 04.3247 4276./.