Cụ thể, Dự án “Quản lý bảo vệ rừng, kinh doanh du lịch và nhân giống, phát triển cây dược liệu kết hợp chăn nuôi dê sữa công nghệ cao”, được đầu tư tại huyện Kon Plông, trên diện tích 1.350ha, với tổng vốn đầu tư 5.100 tỷ đồng, do Công ty cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Măng Đen đầu tư.

Dự án “Trồng cỏ, nuôi bò thịt công nghệ cao” của Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai được triển khai tại huyện Ia HDrai, trên diện tích 960ha, với tổng vốn đầu tư 1.600 tỷ đồng (thời gian thực hiện đầu tư năm 2015-2016); Dự án “Đầu tư phát triển sản xuất nông nghiệp VinEco Kon Tum Măng Đen” của Công ty cổ phần - Tập đoàn VinGroup, được triển khai trên diện tích 1.000ha tại huyện Kon Plông, với tổng vốn đầu tư từ 500 – 700 tỷ đồng.

N.H.Khôi