Để thúc tiến độ dự án, Ban Quản lý dự án đường sắt yêu cầu Tổng thầu EPC điều chuyển toàn bộ khối lượng thi công còn lại của nhà thầu phụ - Công ty cổ phần Lắp máy và Xây dựng điện nước 1 cho nhà thầu phụ khác là Công ty cổ phần Giao thông Hà Nội thực hiện, hoàn thành dứt điểm công tác thi công trước ngày 30/12/2014.

Đặc biệt, Công ty cổ phần Lắp máy và Xây dựng điện nước 1 có trách nhiệm bàn giao mặt bằng đường tránh quốc lộ 6 do công ty thi công cho Tổng thầu EPC và nhà thầu phụ được thay thế để tiếp tục triển khai thi công.

Đặng Nhật