Trong đó, các dòng xe ôtô chở người dưới 9 chỗ có dung tích xi lanh từ 2.0 lít trở xuống sẽ được giảm mạnh thuế. Ngược lại, các dòng xe có dung tích xi lanh trên 2.0 lít sẽ tăng thuế và mức thuế cũng đặc biệt cao ở dòng xe trên 3.0 lít.

Bộ Tài chính ước tính, toàn bộ việc điều chỉnh thuế tiêu thụ đặc biệt ô tô sẽ làm giảm thu ngân sách từ nguồn thuế này lên tới 1.200 tỷ đồng/năm.

H.A.