Ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch Chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia cho rằng, để xử lý vấn đề Grab quyết định giá cước hay không, Bộ GTVT cần yêu cầu Thanh tra Bộ GTVT vào cuộc, phối hợp với các cơ quan chức năng của Bộ GTVT và Bộ Tài chính thành lập đoàn liên ngành, thanh tra về việc thực hiện các quy định của pháp luật về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải quy định tại Nghị định 10 đối với các đơn vị kinh doanh vận tải theo loại hình xe hợp đồng điện tử.

“Qua xác minh, nếu đúng các ứng dụng gọi xe vi phạm các quy định thì xử lý. Nếu không cũng công bố để người dân, xã hội biết các đơn vị này đang kinh doanh đúng pháp luật”, ông Hùng nói.

Đồng quan điểm, ông Nguyễn Văn Quyền, Chủ tịch Hiệp hội Vận tải ôtô Việt Nam cho rằng, việc kiểm tra, xác minh Grab đang quyết định giá cước và công bố một cách chính thức với người dân thuộc trách nhiệm của các Bộ GTVT, Bộ Tài chính...

Đặng Nhật