Báo cáo với Phó Thủ tướng, ông Nguyễn Hữu Thắng, Cục trưởng Cục Đường sắt Việt Nam cho biết, dự án đã bị chậm kế hoạch 3 đến 8 tháng so với tiến độ tổng thể chung. Vướng nhất là giải phóng mặt bằng, hiện nay mới giải tỏa được 9/13km chính tuyến và 23ha khu vực depo. Công tác khảo sát thiết kế đến nay cũng còn chậm do chậm giải phóng mặt bằng nên tổng thầu không thể khoan khảo sát địa chất lấy số liệu thiết kế; hơn nữa quy định về nội dung các bước thiết kế giữa Việt Nam và Trung Quốc có sự khác biệt, dẫn đến quá trình trao đổi, thống nhất nội dung hồ sơ mất nhiều thời gian.

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu UBND TP Hà Nội, Bộ GTVT, chủ đầu tư là Cục Đường sắt Việt Nam và Tổng thầu EPC là Tập đoàn Cục 6 Trung Quốc bằng mọi giá hoàn thành giải phóng mặt bằng các hạng mục vướng mắc chậm nhất trong quý I-2014 để đẩy nhanh tiến độ dự án, vận hành thử vào tháng 9 và vận hành thương mại vào tháng 12/2015

Đặng Nhật