Tổng kinh phí cho đợt thả cá giống này gần 30 triệu đồng.

Đây là hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống Nghề cá Việt Nam (1/4/1959 - 1/4/2009)

Đài Trang