Theo đó, các hộ tiểu thương chuyển về kinh doanh tại chợ Hội Đô sẽ được miễn phí tiền thuê gian hàng trong 5 năm.

Đối với các hộ tự tìm địa điểm kinh doanh (ngoài địa điểm do thành phố bố trí) được hỗ trợ từ 5 - 10 triệu đồng, tùy theo mức đóng thuế môn bài hằng năm tại Trung tâm thương mại Hải Dương trước đây.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Hải Dương cũng đã chỉ đạo Sở Tài chính, Cục Thuế tỉnh tham mưu cho UBND tỉnh đề nghị Bộ Tài chính miễn thuế môn bài cho các hộ kinh doanh trong năm 2013 và 3 năm tiếp theo

PV