Hiện nay, thuế tiêu thụ đặc biệt đối với thuốc lá ở nước ta áp dụng theo 3 mức: 25% đối với thuốc lá không đầu lọc; 45% với thuốc lá đầu lọc được sản xuất bằng nguyên liệu trong nước và 65% với thuốc đầu lọc sản xuất bằng nguyên liệu ngoại nhập. Nếu tính cả thuế GTGT, thuế thu nhập doanh nghiệp, và thuế nhập khẩu nguyên liệu thì các tỷ lệ thuế trên khoảng 36,2%,  56,2% và 86,2%.

Còn tính trên giá bán lẻ thì tỷ lệ thuế đánh vào thuốc lá chỉ tương ứng 25% (thuốc lá không đầu lọc), 34% (thuốc lá có đầu lọc sản xuất từ nguyên liệu trong nước) và 44% (thuốc lá được sản xuất từ nguyên liệu ngoại nhập). Những mức thuế này thấp hơn nhiều so với nhiều nước như: Thái Lan (75% giá bán lẻ), Singapore (60%)… và thấp hơn mức thuế đề nghị của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và Ngân hàng Thế giới (WB).

Ngoài mức thuế thấp, nguồn thuốc lá lậu hiện nay cũng đang bành trướng thị trường nội địa với số lượng lớn. Tại các cửa khẩu, thuốc lá ngoại cũng được các đối tượng lợi dụng sơ hở trong quá trình kiểm tra, làm thủ tục, để tuồn hàng vào thị trường nội địa với số lượng lớn.

Trong dự án Luật mà Chính phủ trình Quốc hội cũng đã đề cập đến vấn đề tăng thuế thuốc lá. Tuy nhiên, cùng với chính sách tăng thuế thì công tác kiểm tra, chống buôn lậu tại các cửa khẩu phải đẩy mạnh hơn nữa thì thị trường thuốc lá nội địa mới ổn định. Đồng thời, tăng giá bán lẻ thuốc lá cao hơn sẽ không khuyến khích người tiêu dùng sử dụng thuốc lá, giảm bớt độc hại... Đặc biệt, ngăn chặn tình trạng sử dụng thuốc lá sớm ở trẻ em

Thúy Hà