Cụ thể, Thủ tướng giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì đàm phán, ký kết Hiệp định Thỏa thuận công nhận lẫn nhau trong lĩnh vực nông sản, thủy sản; làm việc với Cục Kiểm dịch Động - Thực vật và Vệ sinh an toàn thực phẩm Singapore (AVA) để tăng cường hợp tác, trao đổi, nhằm thúc đẩy xuất khẩu các mặt hàng nông sản, thủy sản và thực phẩm của Việt Nam vào thị trường Singapore.

Theo thống kê, các mặt hàng nông sản chủ yếu của Việt Nam xuất khẩu sang Singapore là rau quả, cà phê, hạt tiêu... đạt mức tăng trưởng 19,5%/năm. Kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này tăng 1,3 lần từ 274,6 triệu USD (2012) lên 355,8 triệu USD (năm 2014).

C.L.