Thành phố sẽ tiếp tục triển khai mô hình chợ đảm bảo an toàn thực phẩm, tiến hành sơ kết và tiếp tục triển khai đề án chuỗi thực phẩm an toàn; kiểm soát nguồn nông sản thực phẩm ngay từ nơi cung cấp nhằm phát triển mạnh chuỗi thực phẩm an toàn.

Thực hiện đề án quản lý thực phẩm theo “Chuỗi thực phẩm an toàn”, tính đến hết năm ngoái, TP Hồ Chí Minh đã triển khai ký kết thỏa thuận hợp tác quản lý với 22 tỉnh.

Việc chủ động ký kết với các tỉnh có nguồn nông sản thực phẩm đưa về thành phố tiêu thụ đã giúp TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phối hợp kiểm soát được khoảng 71,5 ngàn tấn rau, củ, quả mỗi tháng, chiếm 69% tổng nhu cầu rau, quả tiêu thụ tại thành phố; kiểm soát được 13,6 ngàn tấn thịt heo đưa về thành phố tiêu thụ hằng tháng, chiếm trên 78% tổng nhu cầu thịt heo của người dân; kiểm soát nguồn cung với trên 4,9 ngàn tấn thịt gà/tháng, chiếm hơn 86% tổng nhu cầu thịt gà của người dân thành phố; kiểm soát tại nguồn 76,9 triệu quả trứng gia cầm/tháng chiếm 71% tổng nhu cầu và kiểm soát 16,7 ngàn tấn thủy sản/tháng, chiếm trên 75% tổng nhu cầu tiêu dùng.

Hiện thành phố đã có 28 cơ sở đã được cấp giấy chứng nhận vào chuỗi, với tổng sản lượng 40,05 ngàn tấn/năm; 21 cơ sở đã khảo sát và sẽ được hướng dẫn làm hồ sơ, tiến tới thẩm định đưa vào chuỗi, với tổng sản lượng 52,6 ngàn tấn/năm.

Đ.Thắng