Tiếp tục tăng cường thanh tra, kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh xuất khẩu có hồ sơ đề nghị hoàn thuế giá trị gia tăng, đặc biệt chú trọng đối với các cơ sở xuất khẩu hàng hóa chịu thuế tiêu thụ đặc biệt, hàng công nghệ phẩm... qua biên giới đất liền.

H.A.