Trong đó, đến bằng đường hàng không, khách du lịch đến từ Mỹ chiếm số lượng nhiều nhất. Lượng khách đến từ Nhật tuy có giảm khoảng 4% so với 2014 nhưng vẫn đứng vị trí thứ 2. Khách đến từ Hàn Quốc đứng vị trí thứ 3 và tăng khá cao so với năm 2014 (khoảng 17%)… Lượng khách du lịch nội địa đến thành phố cũng tăng 13% so với cùng kỳ, ước đạt 19,3 triệu lượt. Tổng doanh thu du lịch đạt 94.600 tỷ đồng.

Để có được kết quả nói trên, từ đầu năm 2015, thành phố đã tập trung đẩy mạnh chương trình quảng bá xúc tiến du lịch tại các thị trường trọng điểm trên thế giới và các tỉnh, thành trên cả nước. Năm 2016, thành phố sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác quảng bá xúc tiến du lịch, mở rộng thị trường du lịch trong và ngoài nước. Trong đó, thị trường hướng đến là khách vùng Đông Bắc Á, Đông Nam Á. Thị trường khách cao cấp đến từ Tây Âu, Bắc Âu, Bắc Mỹ, Đông Âu, Thái Bình Dương được tăng cường khai thác. Thành phố cũng chú trọng thúc đẩy và phát triển thị trường du lịch tuổi trẻ trong khu vực tiểu vùng Sông Mê Kông…

Thành phố đặt mục tiêu thu hút khoảng 5,1 triệu lượt khách quốc tế, 21,8 triệu lượt khách trong nước và đưa doanh thu ngành du lịch đạt 106.000 tỷ đồng trong năm 2016.

N.Hoa