Trong đó, thu nội địa và thu từ dầu thô đạt 161.564 tỷ đồng, đạt 103,05% dự toán, tăng 12,44% so cùng kỳ và thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 76.236 tỷ đồng, tăng 5,88% so với chỉ tiêu do Tổng cục Hải quan giao. Góp phần đem lại số thu vượt kế hoạch này, trong năm tại thành phố cũng đã có 12 doanh nghiệp sản xuất kinh doanh nộp thuế trên 1.000 tỷ đồng và 7 doanh nghiệp XNK nộp thuế trên 500 tỷ đồng.

Trong năm 2013, TP Hồ Chí Minh cũng đã chi 41.995 tỷ đồng, giảm 3,2% so với dự toán

Đ.Thắng