Lực lượng kiểm tra tạm giữ 71 chai rượu ngoại các hiệu (mua trôi nổi); 47 hộp, bịch bánh kẹo; 26 hộp (chai) tương ớt, sữa, thịt hộp quá hạn sử dụng

T.H.