Lực lượng QLTT đã tiến hành tiêu hủy 10 lít tương ớt, 1 lít phẩm màu không rõ nguồn gốc và nhiều gia cầm làm sẵn không qua kiểm dịch

T.H.