Đây là kết quả khảo sát cập nhật cung - cầu lao động trên địa bàn thành phố từ các hoạt động sàn giao dịch việc làm, ngày hội nghề nghiệp - việc làm, các tổ chức hoạt động giới thiệu việc làm và hệ thống thông tin tuyển dụng của các doanh nghiệp tại thành phố trong tháng 10 năm 2011, với tổng số 1.600 doanh nghiệp, 19.915 chỗ làm việc cần tuyển dụng và 8.100 người có nhu cầu tìm việc làm.

Theo đó, chiếm chủ yếu các vị trí cần tuyển dụng là lao động các ngành dệt may, bán hàng, marketing, cơ khí, dịch vụ - phục vụ, xây dựng... Nhu cầu tuyển dụng lao động trình độ đại học, cao đẳng chiếm 25%, lao động có trình độ từ sơ cấp nghề đến trung cấp 30%... Trước đó, Ủy ban nhân dân thành phố cũng cho biết, trong tháng 10-2011, thành phố đã giải quyết việc làm cho 26.300 lao động, trong đó lao động có việc làm ổn định là 16.500 người, tạo mới 15.800 chỗ làm cho người lao động.

Tính chung từ đầu năm đến nay, số lao động được giải quyết việc làm là 251.000 người, đạt 98,8% kế hoạch. Kết quả này là một trong những nỗ lực của thành phố nhằm đẩy mạnh thực hiện các chính sách an sinh xã hội, góp phần ổn định tâm lý nhân dân thời gian qua

X.Tiên