Trong số này, có 4.233 tấn là thịt gà (hơn 70%) của 24 doanh nghiệp nhập khẩu. Số còn lại là thịt các loại bò, heo, cừu, dê và nội tạng. Số lượng thịt đông lạnh nhập khẩu này tăng gấp đôi so với thời điểm tháng 12 năm 2009.

Tính đến 11/6, tại cảng này cũng đang tồn đọng 195 container với 4.929 tấn hàng đông lạnh của các doanh nghiệp chưa được thông quan do chưa có giấy chứng nhận đạt chuẩn sau kiểm nghiệm của Cục Thú ý vùng 6 cấp...

T.H.