UBND TP HCM vừa chấp thuận đề nghị của Ban Quản lý Đường sắt đô thị TP về việc gia hạn thời điểm cuối cùng giải phóng toàn bộ mặt bằng vào cuối năm 2010, nhằm phục vụ xây dựng tuyến Metro Bến Thành - Suối Tiên.

Theo đó, UBND TP ấn định hạn chót thời điểm phải bàn giao toàn bộ mặt bằng vào ngày 15/12, để đảm bảo tiến độ theo đúng kế hoạch xây dựng tuyến Metro này vào đầu năm 2011. Tính đến nay việc giải phóng mặt bằng đã chậm trễ gần 1 năm rưỡi so với kế hoạch ban đầu đề ra

T.N. - K.N.