Có 24 doanh nghiệp Ấn Độ tham gia trưng bày các mẫu sản phẩm mới từ sợi tơ nhân tạo và sợi pha. Được biết, Ấn Độ là nước sản xuất và xuất khẩu hàng đầu các sản phẩm dệt sợi tổng hợp và sợi pha.

Hiện, các sản phẩm dệt từ sợi nhân tạo và sợi pha của Ấn Độ xuất khẩu tới 166 quốc gia. Trong đó, xuất khẩu các sản phẩm dệt sợi nhân tạo của Ấn Độ sang Việt Nam gia tăng trong 4 năm gần đây với tốc độ 41% từ 27,5 triệu USD năm 2008-2009 lên 31 triệu USD năm 2009-2010.

Triển lãm là cơ hội để các doanh nghiệp Việt Nam tìm kiếm các loại vải và nguyên liệu phù hợp phục vụ cho ngành công nghiệp dệt may. Đồng thời, cũng là cơ hội để các doanh nghiệp Ấn Độ tìm kiếm thị trường kinh doanh tại đây

T.H.