Tuy nhiên, Tập đoàn đã tích luỹ được kinh nghiệm phòng chống dịch, đồng thời có thuận lợi từ tiền đề kết quả SXKD 7 tháng đạt tốt. Chính vì vậy, trong 5 tháng còn lại của năm 2020, quan điểm chỉ đạo điều hành của TKV là tiếp tục kiên trì mục tiêu kép: Vừa đảm bảo chống dịch hiệu quả, vừa ổn định SXKD. Đến thời điểm hiện tại, Tập đoàn đảm bảo kiểm soát tốt, chưa có lây nhiễm vào lực lượng lao động của TKV.

Tổng giám đốc Tập đoàn TKV Đặng Thanh Hải chỉ đạo hội nghị

Triển khai nhiệm vụ tháng 8, Tổng giám đốc Đặng Thanh Hải yêu cầu Tập đoàn và các đơn vị tập trung quán triệt thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Chính phủ và các địa phương, đồng thời kích hoạt lại các giải pháp, các kịch bản phòng chống dịch của TKV. 

Về SXKD, Tổng Giám đốc đề nghị các Ban, đơn vị thường xuyên cập nhật, nắm bắt tình hình để tham mưu lãnh đạo Tập đoàn có giải pháp điều hành linh hoạt. Bên cạnh đó, Tổng Giám đốc cũng đề nghị tăng cường chế biến các chủng loại than khách hàng có nhu cầu để đẩy mạnh tiêu thụ. Tiếp tục quan tâm, tháo gỡ khó khăn cho các đơn vị, nhất là các đơn vị có công nhân bị ảnh hưởng thiếu việc làm do dịch COVID -19. 

Người lao động, thợ mỏ của TKV quyết tâm phòng chống dịch hiệu quả, đạt năng suất lao động cao nhất

Tích cực triển khai các biện pháp phòng chống mưa bão năm 2020, lưu ý xử lý dứt điểm các công trình bờ chắn tường bao, hồ đập phòng chống mưa bão và thực hiện tốt công tác môi trường. Đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm chào mừng Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp TW và Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh.

Theo kế hoạch, trong tháng 8, Tập đoàn sản xuất 2,7 triệu tấn than nguyên khai, than tiêu thụ 3,47 triệu tấn. Bóc xúc đất đá 14 triệu m3, đào lò 11.700m. Sản xuất Alumina 123.000 tấn, tinh quặng đồng 10.000 tấn, đồng tấm 1.200 tấn. Sản xuất điện: 630 triệu Kwh.

Trong tháng 7, Tập đoàn đã sản xuất 3,09 triệu tấn than, tiêu thụ 3,95 triệu tấn. Các lĩnh vực sản xuất khoáng sản, alumin, điện và vật liệu nổ công nghiệp đều hoàn thành kế hoạch.

Thu Phương