Phát biểu tại diễn đàn, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh cam kết của Chính phủ trong việc hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp cải thiện năng suất, sức cạnh tranh và phát triển bền vững, tiêu biểu là trong năm 2014 và 2015, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 19 về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Do đó, các doanh nghiệp cần phát huy những thế mạnh sẵn có để trụ vững trên thị trường, duy trì và đẩy mạnh sản xuất kinh doanh. Đồng thời, cần chủ động tìm kiếm hướng đi mới, nhằm tận dụng tối đa các cơ hội do xu thế phát triển bền vững trên toàn cầu mang lại.

Tuy nhiên, Phó Thủ tướng cũng thẳng thắn thừa nhận, hiện vẫn còn nhiều doanh nghiệp trong nước chưa mấy quan tâm tới phát triển bền vững, trong đó cả một bộ phận nhỏ các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài  (FDI) cũng  không mấy mặn mà tới việc giữ cho kinh tế Việt Nam phát triển bền vững.

Chính vì vậy, Phó Thủ tướng cho rằng, ngay từ bây giờ, chúng ta cần có một tầm nhìn xa hơn để thiết lập và duy trì sự bền vững cho kinh tế xã hội đất nước, nhất là trong bối cảnh hội nhập sâu rộng như hiện nay.

Bên cạnh đó, để thúc đẩy hiệu quả của phát triển bền vững, chúng ta cũng cần phát triển một công cụ đo lường để ghi lại những nỗ lực của doanh nghiệp trong quá trình phát triển doanh nghiệp bền vững hơn. Do đó, Hội đồng doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững Việt Nam cần sớm có kế hoạch xây dựng Bộ chỉ số doanh nghiệp phát triển bền vững bao gồm các tiêu chí phù hợp với bối cảnh chính trị và xã hội của Việt Nam cũng như thông lệ quốc tế cho tất cả các bên liên quan, bao gồm doanh nghiệp, chính quyền, nhà đầu tư và công chúng.

Huyền Thanh