Hơn 14,6 nghìn tỷ đồng nợ thuế không có khả năng thu hồi

Đến ngày 25-3-2016, toàn ngành thuế đã thực hiện thanh tra, kiểm tra 6.510 DN (đạt 7,2% kế hoạch thanh tra, nhiệm vụ kiểm tra năm 2016) với tổng số thuế tăng thu là 1.629 tỷ đồng, bằng 98,1% so với 3 tháng đầu năm 2015.

Tính đến ngày 29-2-2016, tổng số nợ thuế cả nước là 73.800 tỷ đồng (chưa bao gồm 3.008 tỷ nhóm tiền thuế nợ đang xử lý), tăng 923 tỷ (1,3%) so với thời điểm 31-12-2015. Trong đó, tiền chậm nộp không có khả năng thu là 4.532 tỷ đồng, tiền thuế nợ không có khả năng thu là 14.659 tỷ đồng, bao gồm bỏ địa chỉ và ngừng sản xuất kinh doanh là 11.959 tỷ; chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự là 631 tỷ; mất khả năng thanh toán là 816 tỷ; chờ giải thể là 710 tỷ và liên quan đến trách nhiệm hình sự là 543 tỷ đồng.

Về tình hình thu nợ, cưỡng chế nợ thuế của 563 DN với tổng số thuế nợ là 11.720 tỷ đồng: tính đến ngày 25-3-2016, cơ quan thuế các cấp đã thu hồi 2.929 tỷ đồng nợ thuế (bằng 25% số nợ phải thu) của 398/563 DN, còn 2.102 tỷ đồng nợ thuế chưa thu vào ngân sách (trong đó có 1.107 tỷ nợ thuế của 102 DN được phân loại vào nhóm nợ không có khả năng thu).

Nhiều siêu thị sẽ vào tầm ngắm thanh tra thuế trong năm 2016.

Tiếp tục công khai hơn 4.000 doanh nghiệp nợ thuế

Ngày 11-3-2016, Tổng cục tiếp tục chỉ đạo các cục thuế công khai 4.021 DN nợ thuế với số tiền 14.119 tỷ đồng và thực hiện các biện pháp đôn đốc, cưỡng chế nợ thuế đối với những DN này. Trong đó TP Hồ Chí Minh và Hà Nội mỗi đơn vị 250 DN; 13 tỉnh có số thu điều tiết Trung ương mỗi đơn vị 100 DN và các đơn vị còn lại mỗi đơn vị khoảng 50 DN. 

Tính chung cả nước, cơ quan thuế các cấp đã đôn đốc, thu hồi được 10.850 tỷ đồng nợ thuế của năm 2015 chuyển sang (tăng 10,7% so với cùng kỳ năm 2015), trong đó thu hồi bằng biện pháp quản lý nợ là 8.990 tỷ và thu hồi bằng các biện pháp cưỡng chế nợ là 1.860 tỷ đồng.

Được biết, dự toán thu quý II/2016, Tổng cục Thuế đã giao cho các đơn vị thu là 198.000 tỷ đồng, bằng 24,5% dự toán pháp lệnh và 22,6% chỉ tiêu phấn đấu, tăng 17% so với thực hiện cùng kỳ năm 2015. 

Cùng với công tác thu thuế, theo chỉ đạo của Bộ Tài chính, sẽ chọn khoảng 10 DN trên địa bàn Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đông Nam bộ có dấu hiệu rủi ro về thu ngân sách trung ương để tiến hành thanh tra trong 6 tháng đầu năm 2016, căn cứ số liệu quyết toán 2015 để rà soát điều chỉnh kế hoạch thanh tra, trọng điểm là rủi ro về thu ngân sách trung ương. 

Song song với đó, về công tác kiểm tra nội bộ, năm 2016, kế hoạch kiểm tra nội bộ của các Cục và Chi cục Thuế là 1.862 cuộc, bao gồm 410 cuộc do các Cục thực hiện và 1.452 cuộc do các Chi cục thực hiện.

Trong quý I/2016, cơ quan thuế các cấp đã thực hiện 159 cuộc kiểm tra nội bộ, qua đó kiến nghị thu hồi số tiền thuế sai phạm là 400 triệu đồng (đã nộp ngân sách 195,8 triệu đồng). Số cán bộ vi phạm là 32 người, đã xử lý kiểm điểm, rút kinh nghiệm 24 người, khiển trách 1, chuyển cơ quan điều tra 1 vụ, 1 người…

Lệ Thúy