Theo đó, cơ quan này dự kiến miễn lệ phí môn bài trong năm đầu tiên cho doanh nghiệp mới thành lập. Cùng với đó, Bộ Tài chính cũng dự kiến miễn lệ phí môn bài cho doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển từ hộ kinh doanh trong 3 năm kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu.

Được biết, với việc miễn thuế môn bài cho doanh nghiệp mới thành lập, ngân sách nhà nước có thể giảm khoảng 200 tỷ đồng mỗi năm.

B.K