Thu hút hơn 11.000 dự án với số vốn 85,5 tỷ USD và hơn 541.000 tỷ đồng, các khu công nghiệp (KCN), khu kinh tế trên cả nước đang là những tiêu điểm hút vốn.

Cùng với đó, các khu này cũng đang đóng góp gần 50% kim ngạch xuất khẩu cả nước và thu hút hơn 2,4 triệu lao động. Tuy nhiên, vẫn còn rất nhiều vấn đề tồn tại, khi nhiều KCN tỷ lệ lấp đầy thấp, nhiều nơi còn tồn tại theo phong trào, “ém” đất trong khi triển khai đầu tư ì ạch. Đây là những thông tin được cho biết trong cuộc họp Ban chỉ đạo phát triển các KCN, khu kinh tế sáng 19/3 tại trụ sở Chính phủ, do Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải chủ trì.

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu thời gian tới, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cùng các địa phương tập trung thực hiện việc rà soát, điều chỉnh các quy hoạch để báo cáo Chính phủ.

“Tinh thần là kiên quyết cắt giảm những diện tích, loại bỏ các KCN không hiệu quả, không thu hút được dự án, đồng thời thực hiện nghiêm việc đưa dự án đầu tư vào khu vực đã xây dựng cơ sở hạ tầng”.     
Vũ Hân