Cụ thể, những đơn vị đã gửi thông tin về SCIC đều là những doanh nghiệp Nhà nước lớn như Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Tập đoàn Dầu khí (PVN), Tập đoàn Điện lực (EVN), Tập đoàn Viễn thông Quân đội (Viettel), Tập đoàn Than – Khoáng sản (Vinacomin), Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines),…

H.A.